Argos, eller Argos Panoptis, var en gigant med hundre øyne. Han hadde alltid minst ett våkent øye, og derfra har vi uttrykket Argusøyne. Argos var gudinnen Heras tjener, og da han døde, sørget hun for at øynene hans ble bevart for evig tid, i påfuglens fjærdrakt.